Monika Koníčková

Používateľský profil
Monika Koníčková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky
Adresa:
Nábrežie mládeže 91,
949 74, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku