Bc. Filip Mochnacký

Používateľský profil
Bc. Filip Mochnacký

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Trieda SNP 3,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Diferenciácia mezenchýmových stromálnych buniek

Otvorená sekcia pre študentov
2015
93%
Hodnotenie príspevku