Mgr. Júlia Hunková

Používateľský profil
Mgr. Júlia Hunková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Adresa:
Akademická 2, P. O. Box 39A,
950 07, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Izolácia genomickej DNA z troch druhov drobného ovocia

Biotechnológie a potravinárske technológie
2017
95%
Hodnotenie príspevku

Mikropropagácia vybraných druhov drobného ovocia

Biotechnológie a potravinárske technológie
2015
91%
Hodnotenie príspevku