Milan Zvarík

Používateľský profil
Milan Zvarík

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
FMFI UK
Adresa:
Mlynska dolina,
84248, Bratislava
Slovensko
Záujmy: