RNDr. Monika Kvaková

Používateľský profil
RNDr. Monika Kvaková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav Experimentálnej Medicíny, Lekárska fakutla, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Probiotiká ukryté v mikročasticiach

Biotechnológie a potravinárske technológie
2019
90%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku

Nanočastice vs. Nanoklastre

Otvorená sekcia
2015
98%
Hodnotenie príspevku

Komplexy Au3+ a AuNC@HIS s polysacharidmi

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2014
100%
Hodnotenie príspevku