Bc. Andrej Čereš

Používateľský profil
Bc. Andrej Čereš

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita, NRC pre HIV/AIDS
Adresa:
Limbová 14,
83301, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

99%
Hodnotenie príspevku