Terézia Červenková

Používateľský profil
Terézia Červenková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fyziologický ústav Lekárska fakulta UK
Adresa:
Špitálska 24,
813 72, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky