Ing. Petra Šipošová

Používateľský profil
Ing. Petra Šipošová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku
97%
Hodnotenie príspevku