Bc. Katarína Jurenková

Používateľský profil
Bc. Katarína Jurenková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie
Adresa:
17. novembra 1,
08001, Prešov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky