Bc. Mariana Hrabčáková

Používateľský profil
Bc. Mariana Hrabčáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
ul. 17.Novembra č.1,
081 16, Prešov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku