Jozef Kadlečík

Používateľský profil
Jozef Kadlečík

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita
Adresa:
Limbová 12,
83303, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

STEMI a dodržiavanie odborného usmernenia

Otvorená sekcia pre študentov
2017
99%
Hodnotenie príspevku