Mgr. Alexandra Padová

Používateľský profil
Mgr. Alexandra Padová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84505, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Lipopolysacharid zvyšuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu u stresovaných CRH-/- myší

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku