Michal Skurák

Používateľský profil
Michal Skurák

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita
Adresa:
Limbova 12,
83303, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2019
82%
Hodnotenie príspevku