Mgr. Natália Andelová

Používateľský profil
Mgr. Natália Andelová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Adresa:
Dubravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko