Mgr. Lucia Ilavská

Používateľský profil
Mgr. Lucia Ilavská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Adresa:
Mlynská dolina F1,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2020
100%
Hodnotenie príspevku