Mgr. Tatiana Kviatková

Používateľský profil
Mgr. Tatiana Kviatková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Adresa:
Tajovského 40,
974 01, Banská Bystrica
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku