Ing. Lucia Pažitná

Používateľský profil
Ing. Lucia Pažitná

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Analýza glykánov rekombinantných IgA microarray metódou založenou na lektínoch a technikou MALDI-MS

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2019
97%
Hodnotenie príspevku