Michal Balogh

Používateľský profil
Michal Balogh

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2019
88%
Hodnotenie príspevku