Bc. Adriána Dusíková

Používateľský profil
Bc. Adriána Dusíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Mlynská dolina, Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

87%
Hodnotenie príspevku