Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru

Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
PharmDr. Štefan Husár PhD.60%40%-
Bc. Nikola Mojtova100%100%100%
Bc. Petra Chaľová100%100%100%
Ing. Lukáš Kolarič80%100%-
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.60%60%-
ISBN: 978-80-972360-4-5

Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru

Adriána Dusíková1 , Hana Hrutková , Nikola Mojtová , Petra Chaľová , Beáta Pavlíková , Veronika Lišková , Martin Šafranek , Ján Krahulec
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko
adka.dusikova@gmail.com

Nie je to dávno, čo sa u potravinárskej kvasinky Candida utilis zistilo jej vhodné použitie na produkciu heterologických proteínov. Po vykonaní rôznych genetických zásahov do jej genómu bolo možné produkovať produkty aj do média, nielen do intracelulárneho prostredia kvasinky [1, 2].

Dôležitou súčasťou produkcie proteínov, či už do intracelulárneho prostredia, alebo do média je promótor. Promótor je úsek DNA, v oblasti pred transkripčným počiatkom, ktorý reguluje transkripciu. Bez správne fungujúceho promótora sa takáto produkcia nedá uskutočniť [3]. Práve toto nás viedlo k vytvoreniu maltózového promótora s minimalizovanou katabolickou represiou. Maltózový promótor sa nachádza vždy v rámci MAL lokusu, ktorý je komplexný a pozostáva najmenej z troch génov: trans-pôsobiaci aktivátor, maltózo-permeáza a gén pre maltázu  [4].

Cieľom je získať Candidu utilis, ktorá nebude potláčať MAL promótor glukózou, keď je indukovaná maltózou. To možno dosiahnuť vytvorením kmeňov s konštitutívnou expresiou MAL aktivátora a MAL permeázy, aby sa detegoval vplyv týchto génov na kaskádovú represiu. Zásahy do MAL aktivátora a MAL permeázy sú nevyhnutné, pretože v predchádzajúcej práci sa zistilo, že zásahy iba v promótore sú nedostatočné [5]. Vytvorili sme plazmid pPPH-loxP obsahujúci MAL permeázu, rezistenciu na zeocín s lox miestami pre jeho neskoršiu excíziu a gén His3 na integráciu do chromozómu. Spolu s plazmidmi pPAH-loxP a pGHL-d3 budú transformované do Candida utilis CuF [6] a mutované náhodnou a cielenou mutagenézou v MAL aktivátore a MAL permeáze.

Poďakovanie: 

Tento projekt bol pripravený na základe projektu „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ (BIOREKPROT - ITMS: 26240220048) financovaný zo zdrojov ERDF a vďaka projektu APVV-17-0149.

Zdroje: 

[1] Buerth C., Heilmann C., Klis F. M., et al. (2011), Microbiol. 157(9), p. 2493-2503.
[2] Kunigo M., Buerth C., Tielker D., et al. (2013), Appl Microbiol Biotechnol. 97(16), p. 7357-68.
[3] Hong S. H., Marmur J. (1987), Mol Cell Biol. 7(7), p. 2477-83.
[4] Needelman R. (1991), Mol Microbiol. 5, p. 2079-84.
[5] Pavlíková B. (2018) Mutagenéza regulačných oblastí maltázového génu kvasinky Candida utilis. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave.
[6] Boňková H., Osadská M., Krahulec J. et al. (2014) J Biotechnol 189, p. 136-142.

Diskusia