Bc. Alžbeta Bunová

Používateľský profil
Bc. Alžbeta Bunová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Dibrovova 226/16,
916 01, Stará Turá
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

73%
Hodnotenie príspevku