Mgr. Ľuboš Ambro PhD.

Používateľský profil
Mgr. Ľuboš Ambro PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy: