Bc. Kristína Macáková

Používateľský profil
Bc. Kristína Macáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Ilkovičova 6,
84215, Bratislava 4
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
63%
Hodnotenie príspevku
92%
Hodnotenie príspevku