Mgr. Bernard Mravec

Používateľský profil
Mgr. Bernard Mravec

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav Univerzity Komenského
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2019
97%
Hodnotenie príspevku

BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2018
88%
Hodnotenie príspevku