Martin Sojka

Používateľský profil
Martin Sojka

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Adresa:
Limbová 12,
83303, Bratislava
Slovensko
Záujmy: