RNDr. Lucia Slovinská PhD.

Používateľský profil
RNDr. Lucia Slovinská PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
ZTB LF UPJŠ
Adresa:
Tr. SNP 1,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy: