RNDr. Monika Švecová

Používateľský profil
RNDr. Monika Švecová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy: