PharmDr. Nikola Chomaničová

Používateľský profil
PharmDr. Nikola Chomaničová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Vedecký park UK
Adresa:
Ilkovičova 8,
841 04, Bratislava
Slovensko

Príspevky

Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
2021
96%
Hodnotenie príspevku