Mgr. Jakub Olajoš

Používateľský profil
Mgr. Jakub Olajoš

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Adresa:
Moyzesová 11,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

82%
Hodnotenie príspevku

Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2021
98%
Hodnotenie príspevku