RNDr. Marko Morávek

Používateľský profil
RNDr. Marko Morávek

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Združená tkanivová banka
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky