Mgr. Božena Omasta

Používateľský profil
Mgr. Božena Omasta

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko