M.Sc. JANAKI DEVI SOMASUNDARAM

Používateľský profil
M.Sc. JANAKI DEVI SOMASUNDARAM

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
Adresa:
Ilkovicova 6, Mlynska Dolina,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: