Mgr. Lea Hegedűsová

Používateľský profil
Mgr. Lea Hegedűsová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organickej chémie
Adresa:
Ilkovičova 6,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy: