Ing. Renáta Karolová PhD.

Používateľský profil
Ing. Renáta Karolová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UVLF v Košiciach, Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie
Adresa:
Komenského 73,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy: