RNDr. Zuzana Demčišáková

Používateľský profil
RNDr. Zuzana Demčišáková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
041 81, Košice
Slovensko