Mgr. David Pavel Královič

Používateľský profil
Mgr. David Pavel Královič

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: