PharmDr. Klaudia Kotorová PhD.

Používateľský profil
PharmDr. Klaudia Kotorová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Šoltesovej 4,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy: