Mgr. Štefánia Skičková

Používateľský profil
Mgr. Štefánia Skičková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Adresa:
Šrobárová 2,
04154, Košice
Slovensko
Záujmy: