Vlastnosti kyseliny gyroforovej, ktoré sú využiteľné pri výrobe dermálnych produktov

Vlastnosti kyseliny gyroforovej, ktoré sú využiteľné pri výrobe dermálnych produktov

Sekcia: 
Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
80%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
80%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Terézia Kisková PhD.100%100%100%
RNDr. Patrik Šimko100%100%100%
Mgr. Bibiána Baďurová100%100%100%

Vlastnosti kyseliny gyroforovej, ktoré sú využiteľné pri výrobe dermálnych produktov

Štefánia Skičková1 , Andrea Leškaničová1 , Mária Suváková2 , Patrik Šimko1 , Jozef Bizík3 , Terézia Kisková1
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovenská republika
2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovenská republika
3 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Ústav experimentálnej onkológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
stefi.skickova@gmail.com

Sekundárne metabolity prítomné v lišajníkoch vykazujú veľké množstvo prospešných účinkov, ktoré sú aj napriek tomu málo preskúmané. Kyselina gyroforová patrí k najjednoduchším lišajníkovým kyselinám a vďaka svojej chemickej štruktúre preukazuje mnohé priaznivé účinky ako ochrana pred UV žiarením, pôsobí aj ako antioxidant a má aj antimikrobiálny efekt. Všetky tieto vlastnosti by mohli byť prospešné a využiteľné v dermapriemysle. Preto cieľom tejto práce bolo preskúmať potenciálne vlastnosti kyseliny gyroforovej a navrhnúť produkt na dermálne použitie. Výrobe dermálnych produktov predchádzalo skúmanie fyzikálno-chemických vlastností a rozpustnosti daných látok. Po podaní do organizmu alebo na kožu sa molekuly účinnej látky totiž dostávajú do prostredia s určitým pH, a teda môže dochádzať k disociácii príslušných skupín, čo môže ovplyvňovať stabilitu, distribúciu aj účinok liečiva. Zistili sme, že kyselina gyroforová mení svoju štruktúru až pri pH okolo 9, a teda je vhodná pri výrobe mastí. Zistilo sa, že kyselina gyroforová je nerozpustná v ricínovom oleji či vazelíne, ale je úplne rozpustná v masťovom základe Synderman. Vyrobená masť bola následne aplikovaná na kožu 20 zdravých dobrovoľníkoch (10 žien a 10 mužov), pričom neboli zaznamenané žiadne zmeny a reakcie na koži (napr. svrbenie, začervenanie). Kyselina gyroforová je potenciálny sekundárny metabolit lišajníkov s možným využitím vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Zdroje: 

Táto štúdia vznikla za finančnej podpory grantovej schémy VEGA (1/0658/20) a VVGS-PF-2022-2136.

Diskusia

Dobrý deň,

 

píšete o ptorektívnych účinkoch kyseliny gyroforovej. Mohli by ste nám ich bližšie špecifikovať o aké pozitívne účinky ide a na ktorých procesoch sa proaktívne zúčastňuje?

 

Ďakujem