Ing. Terézia Jauschová

Používateľský profil
Ing. Terézia Jauschová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied
Adresa:
Ľudovíta Štúra 2,
960 01, Zvolen
Slovensko