Mgr. Ihar Karatkevich

Používateľský profil
Mgr. Ihar Karatkevich

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
lkovičova 3278/6,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: