Ing. Matúš Pivovar

Používateľský profil
Ing. Matúš Pivovar

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav ekológie lesa; SAV v.v.i.
Adresa:
Ľudovíta Štúra 2,
960 01, Zvolen
Slovensko
Záujmy: