Dr. Francesca Maisto

Používateľský profil
Dr. Francesca Maisto

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Institute of Molecular Biology, SAS
Adresa:
Dúbravská cesta 5777/21,
841 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: