Bc. Tomáš Talač

Používateľský profil
Bc. Tomáš Talač

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: