PharmDr. Andrea Horniaková

Používateľský profil
PharmDr. Andrea Horniaková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Farmaceutická fakulta UK
Adresa:
Odbojárov 10,
83232, Bratislava
Slovensko
Záujmy: