Mgr. Nikoleta Mojzesová

Používateľský profil
Mgr. Nikoleta Mojzesová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedicinske Centrum SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
81439, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky