Mgr. Jozef Mažerik

Používateľský profil
Mgr. Jozef Mažerik

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav Farmakológie, Jessenovia Lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa:
Malá hora 4C,
036 01, Martin
Slovensko
Záujmy: