PharmDr. Klaudia Kotorová Phd.

Používateľský profil
PharmDr. Klaudia Kotorová Phd.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Neurobiologický ústav BMC, SAV v.v.i.
Adresa:
Šoltesovej 4-6,
04001, Kosice
Slovensko
Záujmy: