Michaela Katanová

Používateľský profil
Michaela Katanová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Adresa:
Odbojárov 65,
831 04, Bratislava
Slovensko
Záujmy: