Mgr. et Bc. Petra Massarová

Používateľský profil
Mgr. et Bc. Petra Massarová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF UK
Adresa:
Špitálska 24,
813 72, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

83%
Hodnotenie príspevku